EEN BETROUWBARE PARTNER IN OPMETINGEN

Landmeter-expert Vermeiren kan u perfect verder helpen. Zowel professionele als particuliere klanten kunnen beroep doen op Landmeter Vermeiren.

Een opmeting van een terrein kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld dienen voor:

I. Grensbepalingen (onderzoek naar de juridische grenzen van het eigendom)

II. Aanvraag stedenbouwkundig attest van een bouwgrond (nakijken of het perceel grond kan verkocht worden als bouwgrond)

III. Architecturale metingen (opmeting van het eigendom, hier kan de architect mee aan de slag)

IV. Muuroppervlakte voor muurovername

V. Opmeting bestaande toestand van een weg , waarmee het studiebureau zijn dossier kan opstarten

LV doet alle soorten opmetingen dus bij vragen of speciale verzoeken mag u altijd gerust contact met ons opnemen. Wij beantwoorden graag al u vragen.

MEER INFORMATIE OF OFFERTE AANVRAGEN

Wij gaan voor precisie, snelle dienstverlening en correcte prijzen. Vraag hier snel en makkelijk je vrijblijvende offerte aan. Frederik leest en beantwoordt alle aanvragen persoonlijk.


Andere diensten

Schattingen

Wilt u concreet weten wat de waarde is van uw eigendom? Door een schatting te laten maken door een landmeter-expert krijgt u een beter beeld van de waarde van uw onroerend goed.

Verkavelingen

Indien u wil weten of een perceel te verkavelen is, help ik u graag verder. Een verkavelingsvergunning is vereist wanneer u uw terrein wenst op te splitsen met de bedoeling ervan delen te bestemmen voor woningbouw of het verkopen van aparte loten bouwgrond.

Hierbij maak ik het volledige verkavelingsdossier op en dien dit in bij het desbetreffende gemeentebestuur.

Afpalingen

Bij een afpaling van uw eigendom worden de scheidingslijn(en) vastgelegd en worden grenspalen geplaatst.

Muurovernames

Muurovernames zijn voornamelijk van toepassing bij halfopen of gesloten bebouwing. De wet voorziet dat u een overnameprijs dient te betalen bij de inbezitname van een muur.

Hiervoor moet het deel van de muur dat u wenst te gebruiken vergoed worden. Er wordt een proces-verbaal van muurovername opgemaakt, zodat u de exacte waarde weet van de over te nemen muur. De waarde wordt bepaald aan de hand van vaste eenheidsprijzen, verder wordt er rekening gehouden met de slijtage, ouderdom, dikte, … van de over te nemen muur.

Uitzetwerken/maatvoering op de werf

Bouwvergunningen zijn vaststaande en strikte vergunningen. De landmeter zorgt voor de juiste implementering van de bouwplannen tot op de centimeter zoals de architect dat getekend heeft.

Ook zet ik de juiste assen uit zodat de aannemer met zijn beperkte meetmiddelen de constructie volgens plan kan uitvoeren.

Begin hiermee vanaf de start van het project. Uit ervaring weet ik dat dit je een hoop kopzorgen en tijd zal besparen.

Prekadastratie

Volgens het KB van 18 november 2013 dient bij een splitsing van een perceel een opmetingsplan met bijhorend referentienummer toegevoegd te worden aan de notariële akte van de verkoop.

Ook bij de opmaak van een nieuwe basisakte of bij een wijziging van een bestaande basisakte van een appartementsgebouw dient een prekadastraal uitreksel toegevoegd te worden.

Bovenvermelde plannen worden geregistreerd bij de AAPD, ook wel gekend als de dienst “Plan” van het kadaster..