Waarmee kan u bij mij terecht?

Landmeter-expert Vermeiren kan u perfect verder helpen. Zowel professionele als particuliere klanten kunnen beroep doen op Landmeter Vermeiren.

Een opmeting van een terrein kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld dienen voor:

I. Grensbepalingen(onderzoek naar de juridische grenzen van het eigendom)

II. Aanvraag stedenbouwkundig attest van een bouwgrond (nakijken of het perceel grond kan verkocht worden als bouwgrond)

III. Architecturale opmetingen: Opmeting van het eigendom rekening houdend met zaken die voor de architect belangrijk zijn (kroonlijsthoogte, nokhoogtes, dorpelhoogtes, hoogtewerking van het terrein, aantal m² verharding). Ook het opmeten van het bestaand bomenbestand op een perceel behoort tot deze werkzaamheden.

3D- opmetingen door middel van een 3D-laserscanner behoort ook de activiteiten van Landmeter vermeiren. Bij deze opmeting krijgt men een 3D puntenwolk van het volledige gebouw waarbij achteraf de nodige 2D plannen kunnen worden opgemaakt.

IV. Opmeting bestaande toestand van een weg, waarmee het studiebureau zijn dossier kan opstarten.

V doet alle soorten opmetingen dus bij vragen of speciale verzoeken mag u altijd gerust contact met ons opnemen. Wij beantwoorden graag al u vragen.

Plaatsbeschrijving bij huur:

Een plaatsbeschrijving bij huur, ook wel een ‘plaatsbeschrijving bij intrede’ genoemd, is een gedetailleerd document dat de staat van een huurwoning beschrijft bij aanvang van de huurovereenkomst. Het bevat informatie over de algemene toestand, eventuele schade en de aanwezige voorzieningen. Dit document dient als referentiepunt bij het uitvoeren van een plaatsbeschrijving bij het einde van de huurperiode, om te bepalen of er schade is ontstaan tijdens de huurtermijn. Het helpt om geschillen te voorkomen bij het teruggeven van de woning.

Plaatsbeschrijving bij werken:

Een plaatsbeschrijving bij werken is een gedetailleerd verslag dat de huidige toestand van een locatie of gebouw beschrijft voordat er bouwwerkzaamheden beginnen. Dit document bevat vaak foto’s, tekstuele beschrijvingen en eventuele metingen. Het doel is om een referentiepunt te hebben voor de staat van de locatie vóór aanvang van de werkzaamheden. Dit kan belangrijk zijn bij eventuele geschillen of claims over schade die tijdens de bouwfase is opgetreden. Het helpt alle betrokken partijen, zoals aannemers en opdrachtgevers, om een duidelijk beeld te hebben van de initiële staat van de site.

Bij een afpaling van uw eigendom worden de scheidingslijn(en) vastgelegd en worden grenspalen geplaatst.

Een afpaling kan alleen maar uitgevoerd worden wanneer het juridisch grensonderzoek van het betrokken perceel is uitgevoerd en alle juridische perceelsgrenzen zijn weergegeven op een opmetingsplan.

Bouwvergunningen zijn vaststaande en strikte vergunningen. De landmeter zorgt voor de juiste implementering van de bouwplannen tot op de millimeter zoals de architect dat getekend heeft.

Ook zet ik de juiste assen uit, zodat de aannemer met zijn beperkte meetmiddelen de constructie volgens plan kan uitvoeren.

Begin hiermee vanaf de start van het project. Uit ervaring weet ik dat dit je een hoop kopzorgen en tijd zal besparen.

Indien u wilt weten of een perceel te verkavelen is, help ik u graag verder. Een verkavelingsvergunning is vereist wanneer u uw terrein wenst op te splitsen met de bedoeling ervan delen te bestemmen voor woningbouw of het verkopen van aparte loten bouwgrond.

Hierbij maak ik het volledige verkavelingsdossier (plannen, verantwoordingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, …) op en dient dit in bij het gemeente- of stadsbestuur via het omgevingsloket.

Volgens het KB van 18 november 2013 dient bij een splitsing van een perceel een opmetingsplan met bijhorend referentienummer toegevoegd te worden aan de notariële akte van de verkoop.

Ook bij de opmaak van een nieuwe basisakte of bij een wijziging van een bestaande basisakte van een appartementsgebouw dient een prekadastraal uitreksel toegevoegd te worden.

Bovenvermelde plannen worden geregistreerd bij de AAPD, ook wel gekend als de dienst “Plan” van het kadaster.

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Wij gaan voor precisie, snelle dienstverlening en correcte prijzen. Vraag hier snel en makkelijk je vrijblijvende offerte aan. Frederik leest en beantwoordt alle aanvragen persoonlijk.