WAARMEE KAN U BIJ MIJ TERECHT?

Opmetingen

Een opmeting van een terrein kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld dienen voor:

I. Grensbepalingen(onderzoek naar de juridische grenzen van het eigendom)

II. Aanvraag stedenbouwkundig attest van een bouwgrond (nakijken of het perceel grond kan verkocht worden als bouwgrond)

III. Architecturale metingen (opmeting van het eigendom, hier kan de architect mee aan de slag)

IV. Muuroppervlakte voor muurovername

V. Opmeting bestaande toestand van een weg, waarmee het studiebureau zijn dossier kan opstarten

Meer lezen -->

Plaatsbeschrijving

Ingang huur:

- Een plaatsbeschrijving bij ingang huur is een schriftelijke vaststelling van de staat van de woning bij intrede van de huur. Deze plaatsbeschrijving is bij wet verplicht, waarbij u best beroep doet op een expert. Zo kan u mogelijke discussies bij het einde van de huur vermijden. Uiteraard kan u ook bij mij terecht voor de controle bij afloop van de huurovereenkomst.

Aanvang der werken:

Het risico op schade bij nieuwbouwprojecten, renovatie, afbraakwerken… is zeer reëel. De aannemer én de bouwheer hebben er dan ook alle belang bij een duidelijke plaatsbeschrijving te laten opmaken vooraleer de werken starten. Dit alles om ook weer eventuele discussie bij schade te vermijden.

Afpalingen

Bij een afpaling van uw eigendom worden de scheidingslijn(en) vastgelegd en worden grenspalen geplaatst.

Muurovernames

Muurovernames zijn voornamelijk van toepassing bij halfopen of gesloten bebouwing. De wet voorziet dat u een overnameprijs dient te betalen bij de inbezitname van een muur.

Hiervoor moet het deel van de muur dat u wenst te gebruiken vergoed worden. Er wordt een proces-verbaal van muurovername opgemaakt, zodat u de exacte waarde weet van de over te nemen muur. De waarde wordt bepaald aan de hand van vaste eenheidsprijzen, verder wordt er rekening gehouden met de slijtage, ouderdom, dikte, … van de over te nemen muur.

Uitzetwerken/maatvoering op de werf

Bouwvergunningen zijn vaststaande en strikte vergunningen. De landmeter zorgt voor de juiste implementering van de bouwplannen tot op de centimeter zoals de architect dat getekend heeft.

Ook zet ik de juiste assen uit zodat de aannemer met zijn beperkte meetmiddelen de constructie volgens plan kan uitvoeren.

Begin hiermee vanaf de start van het project. Uit ervaring weet ik dat dit je een hoop kopzorgen en tijd zal besparen.

Verkavelingen

Indien u wil weten of een perceel te verkavelen is, help ik u graag verder. Een verkavelingsvergunning is vereist wanneer u uw terrein wenst op te splitsen met de bedoeling ervan delen te bestemmen voor woningbouw of het verkopen van aparte loten bouwgrond.

Hierbij maak ik het volledige verkavelingsdossier op en dien dit in bij het desbetreffende gemeentebestuur.

Prekadastratie

Volgens het KB van 18 november 2013 dient bij een splitsing van een perceel een opmetingsplan met bijhorend referentienummer toegevoegd te worden aan de notariële akte van de verkoop.

Ook bij de opmaak van een nieuwe basisakte of bij een wijziging van een bestaande basisakte van een appartementsgebouw dient een prekadastraal uitreksel toegevoegd te worden.

Bovenvermelde plannen worden geregistreerd bij de AAPD, ook wel gekend als de dienst “Plan” van het kadaster..

VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN

Vraag hier snel en makkelijk je vrijblijvende offerte aan. Ik lees en beantwoord alle aanvragen persoonlijk.